13 Mayıs 2022 - Cuma
14:00 – 14:15 AÇILIŞ
14:15 – 14:30 MÜZİK DİNLETİSİ - GRUP TURKUAZ
14:30 – 15:15

KONFERANS


Moderatör: Prof. Dr. Meral KANBAK

Taşlar ve Kuşlar / Prof. Dr. Nurullah GENÇ

15:15 – 15:30 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
15:30 – 16:45 1. OTURUM: YOĞUN BAKIMDA ZOR DURUMLAR

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN, Prof. Dr. Ahmet COŞAR

15:30 – 15:50 : Baş Edilemeyen Kas Güçsüzlüğü / Doç. Dr. Süheyla ABİTAĞAOĞLU

15:50 – 16:10 : Zor "Weaning" / Prof. Dr. Jülide ERGİL

16:10 – 16:30 : Çoklu Dirençli Organizma Varlığı / Prof. Dr. Dilek KAZANCI

16:30 – 16:45 : Tartışma

16:45 – 17:00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
17:00 – 18:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 1 (B SALONU)

Oturum Başkanları: Prof.Dr. Abdülkadir BUT - Doç.Dr. İsa YILDIZ

Çocuklarda Levobupivakain ile Yapılan Kaudal Bloğa Morfin ve Klonidinin Kaudal ya da İntravenöz Eklenmesinin Sonuçları; Retrospektif Çalışma / Eylem YAŞAR


Kolonoskopi Yapılan Hastalarda PCS ile Sedasyon Arasındaki İlişki / Rümeysa KARAÇUHA SÜRÜCÜ


İntraoperatif Dönemde Farkedilen Soğuk Aglütinin: Koroner Baypas Olgusu / Ayşegül ÖZGÖK


Şiddetli Valproik Asit Toksisitesinde Hemodiyaliz, Levokarnitin ve Meropenem Kullanımı / Ceren Nur DUYGUN ŞAHİN


Moya Moya Hastalığı Nedeniyle Operasyona Aldığımız Pediatrik Hastada Anestezi Deneyimimiz / Hülya KAŞIKARA


Yoğun Bakımda Analjezi Yönetiminde Ultrason Eşliğinde Uygulanan Plan Bloklarının Etkinliği: Vaka Serisi / Selçuk ALVER


Chiari Tip 1 Malformasyona Eşlik Eden Ciddi Skolyozun Düzeltme Cerrahisinde Anestezi Yönetimi: Pediyatrik Olgu Sunumu / Ufuk TAKAK


Kikuchi-Fujimoto Hastalığı Olan Hastada Anestezi / Refiye Selin AYBAR YENCİLEK


Trakeal Stenozlu Hastada Supraklavikular Blok ile Anestezi Deneyimimiz / Sena SARICAOĞLU ÖKTEM


Mastektomili Bir Hastada İnfraklavikuler Blok Sonrası Gelişen Horner Sendromu / Esma Meltem ŞİMŞEK


Sevofluran ve Enfluran'ın Peroperatif Kardiyovasküler Hemodinami ve Derlenme Parametreleri Yönünden Karşılaştırılması / Kutlay Aydın


17:00 – 17:45 2. OTURUM: TEZ-ANTİTEZ "KANAMALI CERRAHİLERDE PERİOPERATİF TRANEKSAMİK ASİT KULLANIMI"

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feyhan ÖKTEN, Prof. Dr. Alper KARARMAZ

17:00 – 17:15 : Kullanılsın / Prof. Dr. İbrahim TUNCAY

17:15 – 17:30 : Kullanılmasın / Prof. Dr. Fevzi TORAMAN

17:30 – 17:45 : Tartışma

17:45 – 18:00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
18:00 – 19:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 2 (A SALONU)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sadık ÖZMEN, Doç. Dr. Y. Oktay ATALAYRokuronyum ile Priming Uygulamasının Rokuronyum-Vekuronyum Bloğuna ve Entübasyon Kalitesine Etkisi / Özlem ATEŞAL


Üst Havayolu Darlığı Olan Hastada Tritube® ve Evone® FCV Modu ile Ventilasyon / Nurseda DÜNDAR


Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonlar; 1 Yıllık Sonuç / Esra ÖZDEMİR


Geriatrik Hastada Spinal Anestezi Deneyimimiz / Beril PİRİNA


Bir Üniversite Hastanesinde 10 Yıldaki 278 Yanıklı Çocuğun Anestezi Yönetimi: Retrospektif Bir Analiz / Ahmet Selim ÖZKAN


Mikrolaringeal Cerrahide 2,4 mm İç Çaplı Tritubetm ile Akış Kontrollü Ventilasyon: İki Olgu Sunumu / Jülide SAYIN KART


Anesteziden Uyanırken Kron Köprü Diş Protezinin Yutulması: Olgu Sunumu / Saadet ÖZTOP


İleri Derecede Vücut Kitle İndeksine Sahip Morbid Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu / Muhittin ÇALIM


Bilateral Karotis Arter Oklüzyonu Olan Hastada Pulmoner Endarterektomi Cerrahisi / Esin ERDEM


Farklı Kırıklar Tek Bir Yöntem: Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet (Walant) Tekniği / Olcayto UYSAL


Geriatrik Hastalarda Supraglottik Havayolu Araçlarından I-gel ile Self-Pressurizing Air-q’nun Etkinliğinin Karşılaştırılması / Ezgi POLAT


Ciddi COVID-19 Enfeksiyonu Nedeniyle ECMO Uygulanan Postpartum 2 Olguda Trakeoözefageal Fistül ve Literatürün Gözden Geçirilmesi / Halide OĞUŞ


18:00 – 19:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 3 (B SALONU)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. H. Ahmet ALICI, Doç. Dr. Recai DAĞLITek Akciğer Ventilasyonunda Minimal Akım Anestezi Uygulamalarımız / Fatih ŞAHİN


COVID 19 Tedavisinde ECMO daki Hastada Gelişen Pulmoner Hipertansiyon ve Sağ Kalp Yetmezliği / Murat ÜNSEL


Santral Venöz Basınç(CVP) Ölçümünün Sıvı Yönetimi ve İnotrop İhtiyacı Açısından Etkinliği: Pediatrik Karaciğer Transplantasyonu Tecrübemiz / Harun ÖNAL


Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Olan COVID-19 Hastasında Sürekli Renal Replasman Tedavisine Ek Uygulanan ECCO₂R / Ahmet AYTEKİN


Glukoz-6 -Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Olan Pediatrik Hastalarda Genel Anestezi Yönetimimiz / Tuğçe ALAGAŞ


Samter Sendromlu Pediatrik Olguda Anestezi Yönetimi / Ahmet KAYA


Dev Feokromasitoma Olgusunda Güvenli Anestezi Yönetimi / Hasan Hüseyin KILIÇ


Treacher Collin's Sendromlu Çocukta Havayolu Yönetimi / Emine YURT


Metil Alkol Zehirlenmesi ile Yoğun Bakımda Takip Edilen Hastaların Retrospektif Analizi / Tuğba ONUR


Açık Kalp Cerrahisi Uygulanan Loeys Dietz Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi / Fatma UKİL IŞILDAK


19:30 AKŞAM YEMEĞİ
 
14 Mayıs 2022 - Cumartesi
SAAT SALON - A
08:30 – 09:30 3. OTURUM: BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEME ZAMANI

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali Fuat ERDEM, Prof. Dr. Sevtap HEKİMOĞLU

08:30 – 08:45 : Pediatrik Anestezide Yenilikler / Doç. Dr. Özlem SELVİ CAN

08:45 – 09:00 : Obstetrik Anestezide Yenilikler / Doç. Dr. Selcan AKESEN

09:00 – 09:15 : Monitörizasyonda Yenilikler / Doç. Dr. Gamze KÜÇÜKOSMAN

09:15 – 09:30 : Tartışma

09:30 – 09:45 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
09:45 – 10:45  4. OTURUM: GERİATRİK ANESTEZİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ülkü AYPAR, Prof. Dr. Osman EKİNCİ

09:45 – 10:00 : Malnütrisyon / Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN

10:00 – 10:15 : Kırılgan Hastada Kardiyak Cerrahi Zamanlaması / Doç. Dr. Tülin SATILMIŞ

10:15 – 10:30 : Preoperatif Anemi / Doç. Dr. Havva SAYHAN KAPLAN

10:30 – 10:45 : Tartışma

10.45-11.00 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
11:00 – 12:00  5. OTURUM: GÜNÜBİRLİK ANESTEZİDE ÇIKMAZLAR

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ, Prof. Dr. İnci KARA

11:00 – 11:15 : OSAS / Doç. Dr. Hayrettin DAŞKAYA

11:15 – 11:30 : Diyabet / Doç. Dr. Metin ALKAN

11:30 – 11:45 : Demans / Doç. Dr. Hakan AKELMA

11:45 – 12:00 : Tartışma

12:00 – 12:10 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
12:10 – 12:40 UYDU SEMPOZYUM

Güvenli Uyandırmada En Hızlı Seçenek: Sugammadeks / Prof.Dr. Hülya Başar


12:45 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:15  6. OTURUM: KRONİK AĞRIYA GÜNCEL YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömür ERÇELEN, Prof. Dr. Nalan ÇELEBİ

14:00 – 14:15 : Bel Ağrısında Kanıta Dayalı Tıp / Prof. Dr. Can EYİGÖR

14:15 – 14:30 : Kronik Ağrıda Psikolojik Fenomen / Prof. Dr. Esra YAZICI

14:30 – 14:45 : Kronik Ağrıda Plan Blokları / Doç. Dr. Ali AHISKALIOĞLU

14:45 – 15:00 : Tartışma

15:00– 15:15 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
15:15 – 16:15 7. OTURUM: TRAVMALI HASTA YÖNETİMİ

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Kâmil TOKER, Prof. Dr. Kemalettin KOLTKA

15:15 – 15:30 : Anestezi Yönetimi / Doç. Dr. Onur BALABAN

15:30 – 15:45 : Sıvı Yönetimi / Doç. Dr. Hasan Ali KİRAZ

15:45 – 16:00 : Kan Transfüzyonu ve Hemostaz / Prof. Dr. Arife Dilek İÇLİ

16:00 – 16:15 : Tartışma

16:15 – 16:30 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
16:30 – 17:00 UYDU SEMPOZYUM

Minimal Akım Anestezide Otokontrol / Doç. Dr. Ayça Taş Tuna


17:00 – 17:15 KAHVE ARASI & FİRMA ZİYARETLERİ
17:00 – 18:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 4 (B SALONU)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Karamehmet YILDIZ - Prof. Dr. Murat BİLGİProsealtm Laringeal Maske İçin Yeni Bir Tespit Yöntemi / Funda ATAR


Anestezistlerin Advers İlaç Reaksiyonları (AIR) Bildirimi ile İlgili Tutum ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi / Filiz KARACA AKASLAN


Çocuk Hastada Ciddi Postspinal Başağrısı Tedavisinde Teofilin ve Sfenopalatin Blok Uygulaması; Olgu Sunumu/ Yasemin HATİPOĞLU


Yüksek Riskli Kardiyak Hastalığı Olan Gebede Bilateral Quadratus Lumborum Blok Uygulaması: Olgu Sunumu/ Serdar YEŞİLTAŞ


Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi Planlanan Zellweger Sendromlu İki Olguda Anestezi Yönetimi / Tuğba KÖK


Genel Anestezi Altında Operasyon Planlanan Meier Gorlin Sendromlu Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu / Emine Şeyda TELOĞLU


Renal Transplantasyon Sırasında Meydana Gelen Kanama Diyatezinin Rotasyonel Tromboelastometri ile Yönetimi / Necmiye AY


Indocyanıne Yeşili (ICG) Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Anaflaktik Şok: Olgu Sunumu / Ezgi AYTAÇ


Yoğun Bakımda Tedavi Edilen COVID-19 Olgusunda Nadir Bir Septisemi Etkeni: Ralstonia İnsidiosa / Mehmet Nuri YAKAR


Fetal Megasistis İçin İntrauterin Vezikoamniyotik Şant Planlanan Hastada Total İntravenöz Anestezi Uygulaması / Ayşe Nur DURSUN


Anestezi İndüksiyonu Sonrası Akut Gelişen Sialadenit Olgusu / Şüheda AKBULUT


Malign İnfantil Osteopetrozisli Hastada Hava Yolu Yönetimi / Eda KAZANÇ ÖZDEN


17:15 – 18:00 8. OTURUM: TEZ-ANTİTEZ "OPİOİD FREE ANESTEZİ"

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşegül ÖZGÖK, Prof. Dr. Azize BEŞTAŞ

17:15 – 17:30 : Hasta İçin Daha Yararlı / Doç. Dr. Onur KOYUNCU

17:30 – 17:45 : Hasta İçin Zararlı / Doç. Dr. Ahmet Selim ÖZKAN

17:45 – 18:00 : Tartışma

18:00 – 19:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 5 (A SALONU)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yavuz DEMİRARAN - Doç. Dr. Müge ARIKANMaraş Otu Kullanımının Arteryel Sertlik Üzerine Etkisinin Fotopletismografi Yöntemiyle Araştırılması / Adnan DEMİREL


Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Travma Hastalarında Mortalite ve Morbiditeye Etki Eden Faktörler / Namigar TURGUT


Nadir Gözlenen Bir Santral Venöz Kateter Komplikasyonu: Kateter Kopması ve Migrasyonu / Alperen KISA


COVID Döneminde Kliniğimizde Gerçekleşen Beyin Ölümü Olguları: 8 Aylık Retrospektif Değerlendirme / Mehmet YALVAÇ


Morbid Obez Hastada Perioperatif Bronkospazm: Olgu Sunumu / Sedat AKBAŞ


Timpanoplasti Sonrası Negatif Basınçlı Akciğer Ödemi / Elifgül ULUTAŞ


Karotid Endarterektomi Operasyonu Sırasında Prilokainin İndüklediği Methemoglobinemi / Aylin Ceren ŞANLI


Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisi Altında Masif Spontan Rektus Hematomu Gelişen COVID-19 Olgusu / Kevser Dilek ANDIÇ


COVID-19 Hastasında Gelişen Demiyelizan Nöropati / Ömer Batuhan USTA


Unifokalizasyon Cerrahisinde Anestezi Deneyimimiz / Seda KURTBEYOĞLU


COVID-19’a Bağlı Akut Respiratuar Distres Sendromu’nda Ketamin İnfüzyonunun Etkinliği / Sevim BALTALI


18:00 – 19:00 SÖZLÜ SUNU OTURUMU - 6 (B SALONU)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ - Prof. Dr. Hasan HEPAĞUŞLARLaparoskopik Kolesistektomi Planlanan Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda Uygulanan İntraabdominal Basıncın Kalp Hızı Değişkenliği ve Hemodinamiye Etkisi / Nurhan EREN


Ekstübasyon Sonrası Öksürme ve Ikınmaya Bağlı Gelişen Fasiyal Peteşi ile Seyreden Maske Fenomeni Olgusu / Fazilet ERBAY


Yoğun Bakımda Ağrıyı Önemsiyoruz, Olgu Sunumu / Abdulhalim KARAYEL


Postspinal Kronik-Subakut Subdural Hematom / Özlem ÖZ GERGİN


Williams Sendromu: Tekrarlayan Kardiyak Arrestler ve Anestezi Yönetimi / Eda BALCI


Sevofluran Uygulanan Ratlarda Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyon Hasarında Fullerenolün Akciğer ve Böbrek Dokusu Üzerine Etkisi / Zeynep KÖKSAL


HIV Pozitif Hastada Tüberküloz / Alpay ATEŞ


19:30 AKŞAM YEMEĞİ
21:30

KONSER - MUSTAFA CECELİ

   
15 Mayıs 2022 - Pazar
SAAT SALON - A
08:00 – 09:00

KLİNİK SÖZLÜ SUNU YARIŞMASI (A SALONU)

Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Feyhan ÖKTEN, Prof. Dr. Ömer KURTİPEK, Prof. Dr. Kâmil TOKER, Prof. Dr. Alper KARARMAZ, Prof. Dr. Ayşegül ÖZGÖKYouTube Diş Hekimliğinde İntravenöz Sedasyon İçin Hasta Bilgi Kaynağı Olarak Yeterli midir? / Gözde Nur ERKAN


Karotis Endarterektomide Hangi Servikal Pleksus Bloğu :Derin mi? İntermediate mi? / Mustafa ŞİMŞEK


Preoperatif Uyku Kalitesinin Postoperatif Ağrı ve Ajitasyon Açısından Klinik Değerlendirilmesi / Nagihan YILDIZ


Farklı Zamanlarda Uygulanan Deksmedetomidinin Septik Ratlarda Tiyol/Disülfid Dengesi, TAS, TOS, IL-6 VE TNF-α Seviyeleri Üzerine Etkisi / Havva Sayhan KAPLAN


Toraks Cerrahisi Uygulanan Hastalarda, İki Farklı Sıvı Transfüzyon Rejimi Uygulamasının Endotelyal Glikokaliks Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması / Fatih Doğu GEYİK


Machintosh Laringoskop, McGrath Videolaringoskop ve C-Mac Videolaringoskop ile Yapılan Entübasyonun Göz İçi Basınçı, Optik Sinir Kılıf Çapı ve Hemodinamik Parametreler Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması: Prospektif, Randomize, Çift kör, Kontrollü Çalışma / Ayşe YILKINÇ TEKİRDAŞ


Laparoskopik Rektum Operasyonlarında Intrakranial Basınç Takibi Amacıyla Optik Sinir Çap Ölçümünün Değerlendirilmesi / Nükhet SİVRİKOZ


Preoperatif Anemi Sıklığı ve Tedavi Yaklaşımı / Gökhan ÇEVİKER


Posterior Enstrümantasyon Geçirecek Hastalarda Preemptif Oral Pregabalin’e İlave Edilen İntravenöz Yolla Uygulanan İbuprofen’in Postoperatif Opioid Tüketimine Etkisi / Ömer DOYMUŞ


Sepsis ve Septik Şok Tanılı Kritik Hastalarımızda Sitokin Filtresi Deneyimlerimiz / Ümmügülsüm GAYGISIZ


08:00 - 08.30

AKILCI İLAÇ OTURUMU (B SALONU)

Doç. Dr. İsa YILDIZ
09:00 -10:30 İNTERAKTİF & OLGU TEMELLİ SİMÜLASYON EĞİTİMİ
Dr. Ulufer SİVRİKAYA, Dr. Harun UYSAL, Dr. Süheyla ABİTAĞAOĞLU, Dr.Berfin SEYREK, Dr. Tuğba KÖK, Dr.Saadet ÖZTOP, Dr. Hilal YILDIRIM